La Tilan tietosuojaseloste

Päivitetty 22.2.2021

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Chicbazaar Oy La Tila
Ojakatu 2, 92100 Raahe
SUOMI
Y-tunnus: 2255230-8

 

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

 

Heidi Joensuu
heidi@chicbazaar.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Chicbazaar Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Mitä tarkoitamme eri termeillä?

 

 • ”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.
 • ”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.
 •  ”Asiakkaalla” tarkoitamme niiden yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on asiakassuhde, sekä kuluttaja-asiakkaita.
 • ”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitamme yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.
 • ”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Rekisterinpitäjälle tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä virkamiehet ja yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeus ja peruste

 

Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on Chicbazaar Oy:n Rekisteröidyn ja Chicbazaar Oy:n välinen asiakassuhde, suostumus, Asiakkaan tai Sidosryhmän antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. 

Käsittelemme Rekisteröityjen Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli edustamasi yritys tai sinä itse olet esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn taikka tämän edustaman yrityksen väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Voimme käyttää Henkilötietojasi asiakasviestinnässämme, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia kuten uutiskirjeitä, tiedottaaksemme palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääksemme palautetta tuotteistamme ja palveluistamme.

Markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Voimme käyttää Henkilötietojasi tarjontamme räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten kohdistaa verkkomainontaa niille Rekisteröidyille, jotka ovat vierailleet verkkosivuillamme.

Mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Monien muiden sivustojen tapaan tallennamme käyttäjistä muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä demografisia tietoja kuten ikä ja sukupuoli.  Emme koskaan yhdistä tietoja siten, että niistä paljastuisi yksittäisen asiakkaan identiteetti vaan tietoja käsitellään koko asiakaskannan pohjalta palvelun laadun parantamiseksi. Käytämme näitä tietoja esim. markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Tutkimukset

Voimme ottaa sinuun yhteyttä suorittaaksemme mielipide-, markkinointi- ja muita liiketoimintamme kannalta tarpeellisia tutkimuksia.

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi edustamasi yrityksen kanssa tai suoraan kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseen asiakkaita enemmän kiinnostavaksi.

Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen

Joissakin tilanteissa julkisen tahon on saatava tietää, millainen projekti asiakkaalle on toteutettu esimerkiksi innovaatiosetelin tuella.

EU:n tietosuoja-asetus määrittelee kuusi käsittelyedellytystä, eli syytä tietojesi käsittelylle. Aina, kun tietojasi käsitellään, vähintään yksi edellytys täytyy täyttyä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. olet antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa edustamasi yritys tai sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 3. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 4. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen edustamasi yrityksen tai suoraan sinun kanssa.

Meillä on liiketoimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja voimme oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien Henkilötietojen käsittely kohderyhmien muodostamiseksi. Muita oikeutettuja etujamme, joiden perusteella Henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen Henkilötietojen käsittelyyn.

Voimme käsitellä Henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden tai rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön perusteella.

Käyttämällä henkilötietojasi, Chicret

 • voi tarjota miellyttävän ja vaivattoman verkkokauppakokemuksen, jolloin ostaminen on helppoa ja löydät juuri Sinulle sopivat tuotteet
 • voi toimittaa ostokset ja hoitaa tähän liittyvien maksujen, palautusten käsittelyn ja asiakaspalvelun
 • voi hoitaa käytettyjen tuotteidesi noudon ja käsittelyn myyntiä varten
 • voi maksaa myyntituotot pankkitilillesi
 • voi lähettää palveluviestejä, kuten tilausten päivitykset, tekstiviestinä tai sähköpostitse
 • voi personoida asiointikokemuksesi sekä varmistaa, että voimme toimittaa Sinulle kannaltasi kiinnostavinta sisältöä tuotteistamme ja palveluistamme
 • voi kerätä Sinulta maksut (ostot) sekä maksaa Sinulle (palautukset, hyvitykset ja myyjätilitykset)
 • voi näyttää yritykseemme liittyviä mainoksia Sinulle, kun selaat Internetiä ja sosiaalista mediaa
 • voi hoitaa asiakaspalvelupyyntösi parhaalla mahdollisella tavalla
 • voi toimittaa uutiskirjeitä ja tiedotteita

 

6. Mitä tietoja käsittelemme

 

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot* kuten nimi, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;
 • rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yrityksen y-tunnus* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, Chicretille myytäväksi lähetetyt tuotteet ja kaikki niihin liittyvät tiedot, muut asiointitiedot, kuten käyttäjäprofiili, chat-keskustelut, evästeet, sähköpostikeskustelut ja muut yhteydenotot, asiakkaan itse syöttämät tiedot ja kuvat;
 • tiedot ostoskäyttäytymisestäsi sekä sivuista ja tuotteista, joita katsot ja joiden kanssa vuorovaikutat käydessäsi verkkosivuillamme;
 • tilitiedot, maksutiedot tilaustesi ja mahdollisten palautusten käsittelyn takia sekä pankkitili (IBAN), jos olet lähettänyt tavaroita myytäviksi ja olet valinnut saada rahat suoraan pankkitilillesi;
 • mahdolliset suoramarkkinointitiedot ja -suostumukset;
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

Tämän lisäksi saatamme kerätä sinua koskevaa tietoa julkisista lähteistä, kuten LinkedInistä tai muista sosiaalisen median palveluista.

Tallennamme asiakas- ja markkinointirekisteriimme tietoja asiakkaistamme ja potentiaalisista asiakkaista. Evästeiden kautta saamme tietoa myös tunnistautumattomista verkkosivukävijöistämme.

 

7. Evästeet ja niiden käyttö

 

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai sallia vain verkkosivuston toiminnon kannalta välttämättömät evästeet. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. Lue evästeistä lisää alempana.

 

8. Mistä saamme tietoja?

 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltä ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat;
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

 

9. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia sopimussuunnittelijoita ja alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. 

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedot on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuureilla ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti. 

Tietokantaan on pääsy vain IT-hallinan palveluntarjoajan työntekijöllä. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita eikä aineistoa käsitellä manuaalisesti.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Chicbazaar Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

10. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytetään? 

 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja viisi (5) vuotta, perustuen tuote- ja palvelutarjoamamme pitkäaikaisuuteen. Uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden henkilötiedot poistetaan kyseiseltä sähköpostituslistalta, kun asiakas peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mikäli käytämme EU:n ulkopuolisia palveluita, käytämme ainoastaan Privacy Shield -sertifioituja palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla. Privacy Shield -sopimuksen. Tällaisia palveluita ovat mm. Google Analytics ja Mailchimp.

Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilytysaikaa saattaa säädellä myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meitä päivittämään tietojasi tai poistamaan ne kokonaan rekisteristämme.

 

11. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut henkilötiedot ja kuvat sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, ottamalla yhteyttä kohdassa kaksi (2) nimettyyn yhteyshenkilöön.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ottamalla yhteyttä kohdassa kaksi (2) nimettyyn yhteyshenkilöön.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

 

12. Kehen voit olla yhteydessä?

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.

 

Evästeseloste 

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. 

Välttämättömät evästeet 

Tällä sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin. 

Latila.fi sivuston asettamat välttämättömät evästeet: 

 

Eväste 

Säilytysaika 

 

ConcreteSitemapTreeID 
CONCRETE5_LOGIN 
CONCRETE5 
ccm-sitemap-selector-tab 

istunto (session) 

 

cookieconsent_status (tallentaa tiedon evästesuostumuksesta allow/deny) 

1 vuosi  

 

Seurantaevästeet 

Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan.  

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: 

 • käyttäjän IP-osoite 
 • kellonaika 
 • käytetyt sivut 
 • selaintyyppi 
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle 
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle 

 

Google Analytics 

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi. 

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin datan turvaaminen 

Google Analyticsin asettamat evästeet ja voimassaoloajat:  

Lähde 

Eväste 

Säilytysaika 

Google Analytics 

_ga 

24 kk 

_ga_xxx 

24 kk 

 

Evästeiden hallinta 

Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen. 

 

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta: